Privacy statement


Om u van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Trendy met Hout respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen.
Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen u en Trendy met Hout, zal Trendy met Hout uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken om u van dienst te kunnen zijn. Trendy met Hout zal uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om het product te kunnen verzenden of om contact met u op te nemen in geval er problemen voordoen omtrent de bestelling. Daarnaast kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij u heeft aangegeven dit niet te willen.


Veiligheid

Om het veilig omgaan met uw persoonsgegevens te garanderen maken wij gebruik van de Secure Socket Locket (SSL). Op deze manier proberen wij te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen terecht komen. Wij eisen van onze medewerkers zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en zich te houden aan dit privacy statement. Daarnaast houden wij toezicht op fraude op de website. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om fraude op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kunnen wij gegevens delen met de overheid.


Doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens


Bestellen: Om uw bestelling goed te laten verlopen hebben wij uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer nodig. Mogelijk worden deze gegevens gedeeld met de koerier/ transportbedrijf zodat deze uw bestelling juist kan afleveren.
Betaling van uw bestelling: Zodra u een bestelling plaatst op onze webshop, worden uw bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van uw betaling werkt Trendy met Hout samen met een of meerdere payment service providers (PSP). Indien het noodzakelijk is voor de afhandeling van de betaling zullen uw gegevens ook met de betreffende PSP worden gedeeld.
Uw Trendy met Hout account: Het is mogelijk om als consument een account aan te maken maar dit is niet verplicht. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen zodat u bij de volgende bestelling niet alles opnieuw hoeft in te vullen. Tevens wordt hierin de bestelhistorie opgeslagen. In het systeem van Trendy met Hout zullen uw persoonsgegevens en uw bestelhistorie bewaard worden.
Contact opnemen met Trendy met Hout: Indien u per mail of telefonisch contact met ons heeft opgenomen voor vragen, klachten of opmerkingen, bewaren wij deze gegevens. Dit doen wij om u in het vervolg beter en sneller te kunnen helpen.
Nieuwsbrieven: Indien u heeft opgegeven nieuwsbrieven van ons te willen ontvangen is het mogelijk dat wij u regelmatig een nieuwsbrief per e-mail toezenden. Hierin staan acties, aanbiedingen en de laatste nieuwtjes over Trendy met Hout. U kunt zich hiervoor altijd afmelden via de link in de nieuwsbrief. Wij zullen u verzoek verwerken waardoor u geen commerciële e-mails meer ontvangt van ons.


Verwerking van uw persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dat wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de eerder genoemde doeleinden of voor de termijn waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens volgens de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Trendy met Hout zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Recht op inzage, correctie en verwijdering


Het is in de Nederlandse wet geregeld dat u als consument te allen tijde recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat kan via een e-mail naar ons te sturen. Wij zullen u vervolgens per e-mail een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Om uw persoonsgegevens te laten verwijderen zult u per e-mail dit verzoek moeten indienen. Wij zullen dit verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.


Cookies


Trendy met Hout maakt gebruik van verschillende cookies en uw IP-adres om u als consument zo goed mogelijk van dienst te zijn en de website optimaal te laten functioneren. Wij verzamelen onder andere gegevens voor analytische doeleinden om bijvoorbeeld gemiddelde bezoekduur van bepaalde pagina’s te kunnen meten.


Aanpassingen


Trendy met Hout adviseert u regelmatig dit privacy statement te raadplegen in verband met ontwikkelingen in wet- en regelgeving of diensten van Trendy met Hout. Het is mogelijk dat dit privacy statement van tijd tot tijd wordt aangepast.


Bedrijfsgegevens


Bij vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen via:


Trendy met Hout

T:  085 2015192
E: info@trendymethout.eu
W: www.trendymethout.nl

Roerdomppad 4
6921 VP Duiven